Robert Fister

I am a concept artist, working mostly for advertising agencies. I draw mostly photorealism, scientific and fantasy book illustration, storyboards for video production, large format pencil art drawing, pastel art, and I am specialised in portraits and nude art.

I use digital tools and I am also taught of classic techniques, such as pastel, pencil, crayons, drawing chalk, color pens and acrylic colors.

I am a true progressive metal fan.

***

Sem ilustrator. Izdelujem slike majhnih in velikih formatov. Moja področja dela so realizem in fotorealizem, znanstvena in fantazijska knjižna ilustracija, snemalne knjige za videoprodukcijo, risbe s svinčnikom velikega formata, pastel, specializiran pa sem za portrete in akte.

Uporabljam digitalna orodja, obvladam pa tudi klasične tehnike, kot so pastel, svinčnik, voščenke, kreda, barvne svinčnike in akrilne barve.

Sem velik ljubitelj progresivne metalske glasbe.

***

Priporočam ogled / Sites you must see:

Adriano Janežič – My Artist Friend / moj prijatelj umetnik

Chuck Close – My Role Model / moj vzornik

Dan Milligan

E. Mullins