Small Print / Drobni tisk

Slike, objavljene v galerijah na tej spletni strani, so avtorsko delo Roberta Fistra, ki je tudi njihov lastnik (razen, če je s pogodbo pisno dogovorjeno drugače). Avtor si pridržuje vse pravice. Prepovedana je nedovoljena objava vsebin s te spletne strani, razen, če je s pogodbo dogovorjeno drugače. Vsako komercialno objavo slik na kateremkoli mediju mora avtor izrecno predhodno dovoliti pisno, taka objava se obračuna po ceni 10.000 evrov za vsako natisnjeno različico posamezne slike, ali 30.000 za objavo posamezne slike v elektronskem mediju (TV, multimedija, splet). Nekomercialne uporabe z navedbo vira in avtorja avtor ne bo preganjal (pozor: spletne strani, ki omogočajo in uporabljajo prikaz spletnih oglasov, so komercialni uporabniki!).

Za podrobnosti kontaktirajte avtorja ali njegovega agenta, kontakt najdete na tej spletni strani.

***

Images published in the galleries of this website are the property of Robert Fister, who is the author and owner of the images (unless if agreed otherwise with a written contract). The author holds all copyright to the images. It is forbidden to publish the images from this webpage, except if this is explicitly agreed upon in a written contract. All publications of these images in commercial media must be previously agreed upon with a written contract – the price for publishing a printed copy of an image is 10.000 EUR for each copy of an image, or 30.000 EUR for publishing a specific image in an electronic medium (TV, multimedia, web). Non-commercial usage shall not be prosecuted if the source and author of the image is named (note: websites with advertisement banners are considered to be commercial!).

For any inquiries contact the Author or his Agent, you can find the contact on this webpage.